Aktiviteter skaber glæde og fællesskab

Det forøger livskvaliteten

Vi mødes hver 3. torsdag

Vi holder til på Marselis Centret, P.P.Ørumsgade 11, i bygning 20. Det er så heldigt, at vi må  bruge kantinen, der hørte til DemensCafeen, da den eksisterede.

Fællesmødet hver 3. torsdag er venneforeningens vigtigste aktivitet. For når vi mødes så ofte, holder vi fællesskabet i live.

Møderne starter kl. 17, hvor formanden eller andre , har informationer, der skal deles. Mellem kl. 18 og 20 er der fællesspisning og råhygge. Nogle gange er der inviteret folk ude fra, enten til at underholde med sang og musik, eller folk der har vigtige informationer fra demens området, eksempelvis at fortælle om lovgivningen om fremtidsfuldmagter, og anden vigtig information.

Vi afholder pårørende møder, når enkelte eller flere medlemmer har behov for det. Vi giver hinanden sparring, og ofte er det de svære ting, der drøftes.

Udflugter og kortere ferier

At rejse er at leve, skrev H.C.Andersen. Men for den pårørende og den demensramte, er situationen ofte en anden. Et stykke henne i demens sygdommen stopper mange med at rejse ud.For det bliver for krævende og usikkert. Hvad nu hvis der sker noget, og man står alene i udlandet?

Vores venneforening sørger for, at rejseaktiviteterne kan fortsætte, til stor glæde for både den syge og raske. Vi startede med at rejse i 2014, og rejsemålene har været her i Danmark og mange gange forskellige steder i Tyskland. Varigheden var i starten en uge; nu er det højst fire døgn. Til gengæld har vi øget antallet af en-dags ture og udflugter. Og alle er trygge, fordi vi er sammen om at hjælpe de demensramte. Det giver ro, også til den enkelte pårørende.

Se billeder fra nogle af vores rejser i undermenuen Tidligere rejser.

 

Arrengementer og Begivenheder i 2020

 

Vær opmærksom på, at der i kalenderen løbende kan blive indsat nye arrengementer og begivenheder.

Hvis ikke andet er nævnt, starter møderne på Marseliscentret kl. 17.00

 

forår 2020

 

 

 

20. februar

Fastelavnsfest, fællesspisning.  Vi slår katten af tønden. Husk hatte.

12. marts

Fællesspisning. Bagefter ønskekoncert. Tænk på en sang eller musik, du gerne vil høre. Fortæl gerne os andre, hvad den betyder for dig, inden den afspilles. 

02. april

Fællesspisning og hyggeligt samvær

23. april

Fællesspisning.

I samarbejde med Demensfællesskabet Østjylland inviterer Demens Caféens Venner til        AFLYST PGA CORONA
1 times intim Gospelkoncert med den dygtige færøske sangerinde Linda Andrews.
Nogle af jer kender hende måske fra X Factor, hvor hun vandt konkurrencen i 2009. Se programmet for aftenen her

14. maj

Fællesspisning. Herefter et spændende foredrag om livskvalitet, forebyggelse og sundhedsfremme ved Anne Dorthe Prisak, Aarhus kommune.      AFLYST PGA CORONA

04. juni

Fællesspisning og hyggeligt samvær

11. juni

HURRA…..

Nu kan vi endelig mødes igen på MarselisCentret til hygge og fællesspisning. Coronavirussen er her dog stadig, så vi skal passe på hinanden og iagtage de kendte forholdsregler.

VEL MØDT….

 

 

13. juni

Byvandring i Ø-gadekvarteret. Vi mødes ved Beboernes hus, Sølystgade 30, kl. 13. Herefter en spændende byvandring, hvor Thomas Kruse viser rundt. Vi skal se udvalgte huse og steder, og høre om historien bag. Men vi skal også høre om nutiden og de visioner, beboerne har for Ø-gaderne. Rundturen varer ca. halvanden time. Vi slutter af med eftermiddagskaffe i Beboernes hus.  AFLYST PGA CORONA

Sommerferie

En rigtig god sommerferie til alle

Efterår 2020

 

 

06. august

Fællesspisning og hyggeligt samvær. 

 

20. august

Fællesspisning og hyggeligt samvær med ønskekoncert. 

27. august

Grill hygge hos Margit og Peder. se program her   Aflyst pga. vejret

31. august

Grillfest  kl. 18.00 på Lindegården, Skolevej 19 C, Mørke

Det er Demensfællesskabet Østjylland, der står for arrengementet.

Du kan tilmelde dig ved at klikke her

 

10. september

Fællesspisning.  Anne Dorthe Prisak, vil efter spisningen fortælle om sit arbejde som forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune.

Glæd dig til at høre Anne Dorthe fortælle vedkommende og engageret. 

 

11. september

Sensommerfest kl. 14.00 – 20.00 på Fristedet, Plantagevej, Skæring Strand. Det er Demensfællesskabet Østjylland, der indbyder til sommerfesten. Tilmeldingen kan ske her    AFLYST PGA. CORONA

14. - 19. september

sommertur 2020 går til Harzen, se programmet ved at trykke på knappen nedenunder.

 

01. oktober

 Fællesspisning, pårørendemøde og hyggeligt samvær med quiz.

 

22. oktober

Fællesspisning og oktoberfest. 

 Oktoberfest 2020 .pdf

12. november

Fællesspisning og gospelsang. Linda Andrews kommer og giver koncert.

 gospelkoncerten og fællesspisning er AFLYST grundet covid-10

 

 

 

21. november

Demensfællesskabet Østjylland inviterer til 

Familie-temadag med fokus på dig og de svære følelser 

der er forbundet med dét at have en demensdiagnose tæt inde på livet

Dette tema er så relevant, også for mange i vores venneforening. Hvis du vil deltage, så kan du tilmelde dig her

 AFLYST grundet covid-19

26. november

Julefrokost AFLYST grundet covid-19

 

28. november

Juletur, se det spændende program her

AFLYST grundet covid-19