Vi er en samarbejdende forening

Der er brug for samarbejde af hensyn til den enkelte demensramte og deres pårørende

Samarbejde

Vi har som privat, frivillig venneforening, brug for et godt samarbejde med det offentlige system – og med de afdelinger og forvaltninger – der har med dementsramte  at gøre. Ligeledes med de professionelle organisationer, der arbejder for at synliggøre og hjælpe demensramte og deres pårørende.

Og heldigvis oplever vi, at de også har brug for os. Neden for omtales nogle af vores samarbejdspartnere.

 

Kontaklinformation

Demensfællesskabet Østjylland

Demensfællesskabet Østjylland er et åbent og uvisiteret tilbud for mennesker med demens i tidligt stadie samt deres pårørende og venner. Her har du mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, der rummer alt fra kultur, motion og højskoleaktiviteter. Desuden kan du få rådgivning og støtte til at håndtere hverdagen med demens. Se hjemmesiden, tryk her

Dette fællesskab  har vi et godt og tæt samarbejde med. Vi forsøger at koordinere nogle af vores aktiviteter, til glæde og gavn for alle. Nogle fra DemensCafeens Venner, er frivillige hos Demensfællesskabet Østjylland.

 

Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

Medlemmerne har den fælles holdning, at alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for et godt og indholdsrigt liv.

Gå på foreningens hjemmeside ved at klikke her

Pårørende i Danmark

– dit talerør for bedre vilkår

Tryk her

Livshistorie

 En livshistorie er en fortælling i ord og billeder om et menneskes liv, som kan være et godt redskab til både at hjælpe sig selv til at huske og til at forstå, hvem man er.

Se hvordan du kan komme i gang med at lave en livshistorie, tryk her

 

Er det muligt at komme håbløsheden i forkøbet, når alzheimer er flyttet ind?

Man kan som pårørende gøre forskellige ting for at det skal lykkes. Gå ind på nedenstående hjemmeside, måske kan du bruge noget herfra. Tryk her